Nhà > Flash trò chơi Tetris
Flash trò chơi Tetris

Sử dụng các phím mũi tên để chỉ đạo các miếng, và phím cách để xoay chúng.

Tất cả trò chơi
Tetris-tro-choi-flash
Tình Yêu : 26
Ghét : 10
Phiếu : 36
9