Дома > Традиционалните игра тетрис
Традиционалните игра тетрис

Изберете ниво меѓу 1 и 10, а потоа и врската на блокови за да формираат хоризонтални линии.

Сите игри
традиционалните-тетрис-игра
сакам : 330
мразам : 207
гласови : 537
9