Дома > Тетрис игра со објекти
Тетрис игра со објекти

Користење на тастатура стрели повик групи од по три идентични делови.

Сите игри
тетрис-игра-со-објекти
сакам : 13
мразам : 15
гласови : 28
9