Дома > Тетрис игра со мачки
Тетрис игра со мачки

Мачките имаат идентични сет на 4 да ги снема. Стрелката може да го промени распоредот на мачки, и лево и десно стрелките се користат за да ги насочува.

Сите игри
тетрис-игра-со-мачки
сакам : 40
мразам : 16
гласови : 56
9