Дома > Тетрис игра со ликовите
Тетрис игра со ликовите

Во оваа игра на истото место на карактери на иста колумна. Играта дека си игра со стрелките на тастатурата.

Сите игри
тетрис-игра-со-ликовите
сакам : 16
мразам : 8
гласови : 24
9