Дома > Игра тетрис со Марио кукли
Игра тетрис со Марио кукли

Целта и се формираат групи од 4 Марио идентични. Школки избришете целата колона. Играта се игра со глувчето.

Сите игри
тетрис-игра-со-Марио-кукли
сакам : 18
мразам : 14
гласови : 32
9