Дома > Флеш Тетрис во 3D
Флеш Тетрис во 3D

Стрелки за движење на дел Ctrl + стрелките на тастатурата за да ги ротира дел Shift + стрелка лево / десно за да ги ротира база Простор да се забрза падот + И да се прилагоди на транспарентноста на парче

Сите игри
тетрис-блиц-3d
сакам : 8
мразам : 7
гласови : 15
9