Дома > Слободен Тетрис игри
Слободен Тетрис игри

Поделете го максимална линија за да се зголеми вашиот резултат и да го достигне на следното ниво. Користете лево и десно стрелките да се насочи на претставата, стрелка нагоре да се сврти, и стрелката надолу за да се забрза падот на собата.

Сите игри
без-тетрис-игри
сакам : 135
мразам : 113
гласови : 248
9