Дома > Тетрис со човечки черепи
Тетрис со човечки черепи

Удар черепи, со тоа што редови или колони составена од три идентични черепи. Целта е да се победи максимален број поени. Top: Промена на редоследот на черепи Лево / Десно: Поместување на блок

Сите игри
Тетрис-со-човечки-черепи
сакам : 12
мразам : 5
гласови : 17
9