Дома > Тетрис игра (на интернет)
Тетрис игра (на интернет)

Формираат блокови на 3 од 3 да ги отстрани. Користете ги стрелките за водење на блокови, и S клуч за ротирање.

Сите игри
Тетрис-игра-на-интернет
сакам : 6
мразам : 7
гласови : 13
9