Дома > Тетрис во форма на мозаик
Тетрис во форма на мозаик

Стави блокови во просторот предвиден за оваа намена.

Сите игри
Тетрис-загатка-форма
сакам : 65
мразам : 37
гласови : 102
9