Дома > Боја тетрис
Боја тетрис

Три коцки со иста боја се елиминирани. Користете стрелка нагоре за да го промените редоследот на коцки.

Сите игри
Тетрис-боја
сакам : 49
мразам : 37
гласови : 86
9