Дома > Слободен тетрис
Слободен тетрис

Репродукција на слика предложија, потоа група слични бои во блокови од 3. До стрелката за да ја промените бојата, лево и десно да се управува блок и надолу за да се забрза.

Сите игри
Тетрис-бесплатно
сакам : 27
мразам : 22
гласови : 49
9