صفحه اصلی > اسب کوتاه و کوچک بازی تتریس
اسب کوتاه و کوچک بازی تتریس

جمع آوری بلوک برای تشکیل خطوط کامل و آنها را ناپدید می شوند.
بازی با استفاده از کلید های arrow.

همه بازی ها
اسب-کوتاه-و-کوچک-بازی-تتریس
دوست دارم : 10
نفرت : 6
رای : 16
9